Enligt stora huvudstadstidningar står Sverige inför ett närmast fascistiskt maktövertagande. Den uppskruvade retoriken skapar onödig oro, konstaterar pressröster utanför storstan.

KOMMENTAR. Dagens Nyheter tar nog priset. Där tycker man att ”det gula korset [i svenska flaggan] flutit ut i det blå och bildar en svastika” (19/9). Och i tidningen framförs idén att public service borde bjuda in en psykolog för att ”prata med barnen om deras oro för SD” (18/9). DN Kultur väntar sig att ett regeringsskifte ska bli ”en fascistisk regim på blekingska” (24/8).

Mot mediernas storstadsmaffia

Mot detta vänder sig oberoende liberala Blekinge läns tidning. ”Nej, kanske är det i stället hög tid att vi börja prata om den oro detta uppskruvade tonläge om nazism, rasism, fascism och demokratins stundande undergång och fan och hans moster skapar?”, skriver ledarskribenten Anders Gustafsson.

Ja, jag vill hävda att dagstidningarna ute i landet många gånger är piggare, vassare och smartare än storstadspressen. Häromdagen skrevs i samma BLT en lika träffsäker som saklig ledare med rubriken: Kan SD:s tillväxt bero på invandringspolitiken?

Enkelt: Väljarna vill ha SD:s politik

I ledaren vänder sig Malin Jaenson mot Stockholmseliternas ständiga tjat om att de andra partierna har ”spelat SD i händerna”, ”talat om frågor som gynnar SD”, ”bekräftat” SD, ”krattat manegen” åt SD. 

”Att diverse opinionsbildare på vänsterkanten fortfarande inte tycks ha begripit varför SD växer är förvånande. Partiets framgångar beror inte på hur debatten ser ut eller vilka frågor som olika opinionsbildare tar upp … Sverigedemokraternas valframgångar beror på att partiet bedriver en politik som många väljare efterfrågar”, summerar hon.

Ja, skrattretande enkelt. I en demokrati är det väljarna som bestämmer vad man tycker är viktigt.

Släppa fixeringen och samtala

En annan tidning som är vitalare än mången Stockholmsmedia är Folkbladet (S) i Norrköping. Häromdagen skrev den oförtröttlige redaktören Widar Andersson:

”Jag talar inte om att omfamna SD utan om att släppa fixeringen vid SD. Inom den största fackliga centralorganisationen TCO pågår en diskussion som kan inspirera. TCO har en policy som förbjuder enskilda kontakter med SD. Styrelsen ska nu diskutera en eventuell omprövning av policyn. Vilket är rimligt. Det S och MP-nära TCO-förbundet Vision kan visa vägen för en socialdemokrati i behov av en nödvändig förnyelse.”

Unga kan tänka

I Nya Wermlands-Tidningen skrev häromdagen Henrik Barvå, med anledning av att M och SD nära nog har majoritet bland förstagångsväljarna i årets val, en ledare med den härliga rubriken: Reaktionen har blivit punk.

”Den tydliga högervågen bland unga verkar göra vänsteretablissemanget bestört. Av någon anledning utgår ju ofta rödgröna från att ungdomar skall hysa radikala åsikter. 68-gubbarna och deras yngre kopior har svårt att få in att SD bland skolungdomar är lika stora som V, C och MP tillsammans. … Som ett brev på posten kommer det klassiska argumentet att någon har förlett ungdomen. [Som] att unga sitter fast på Tik Tok eller att de har hjärntvättats i friskolor.”

Följ medierna utanför storstan

Detta är bara några snabbt framrafsade exempel – från såväl socialdemokratiskt, liberalt som konservativt håll – på att medier och kommentatorer utanför Stockholms innerstad tillför mycket som inte får den uppmärksamhet deras vida och djupare analyser förtjänar. Och att många självgoda röster i huvudstaden får på tok för mycket uppmärksamhet för det förvridna trams de publicerar.

Tänk om landsorten fick sätta tonen i det nationella politiska samtalet. Så annorlunda det skulle bli!