Riskerna för nedstängning av elen har ökat. Nu kommer larm om att mobilnätet kan sluta fungera i vinter. Elbristen kan slå ut masterna.

Den finns risk för blackouts inom mobilnätet i vinter om energikrisen slår ut master. Det finns inte tillräckligt mycket reservkraft. Svenska Post- och telestyrelsen genomför nu samtal med regeringen och telekombolag för att köpa in dieselgeneratorer vid strömbrist.

De tusentals telemasterna är självfallet beroende av ström. Nu när myndigheterna planerar för avstängning av el i vinter, därför att det efter nedläggningen av kärnkraft inte finns tillräckligt med el, blir frågan akut om hur telemasterna reagerar på att bli strömlösa, rapporterar Reuters.

Masternas nödbatterier otillräckliga

Masterna har batterier för nödsituationer, men de räcker kanske i 30 minuter. Och i vinter kan det bli strömavbrott i timmar, skriver danska Extrabladet.

Problemet med risk för strömavbrott till mobilnätsmasterna gäller inte bara Sverige. Även runt om i Europa har man också avvecklat kärnkraft och försvagat elnätet.

– Vi har varit ganska bortskämda med stabil elförsörjning i stora delar av Europa, säger en anonym anställd från den europeiska telekomindustrin till nyhetsbyrån Reuters.

Det står nu klart att längre strömavbrott i vinter kan orsaka stora problemen i tele- och mobilnäten.