Valets vinnare nominerar Andreas Norlén (M) till riksdagens talman och Julia Kronlid (SD) till riksdagens andre vice talman. Det skriver de fyra partierna i ett pressmeddelande på söndagseftermiddagen.

KOMMENTAR. Andreas Norlén har varit talman sedan förra valet och utfört sitt uppdrag på ett sätt som givit beröm från alla håll. Därför har de fyra partierna kommit överens om att nominera honom för en ny period.

Eftersom Moderaterna själva haft en praxis som sagt att det största partiet i det block som vunnit valet ska få talmansposten, en praxis som man nu raskt överger eftersom man inte längre är i denna position, måste Sverigedemokraterna, som enligt praxis skulle fått talmansposten, kompenseras.

8 SD mot 4 M i presidieplatser

Partierna har därför enats om att i fördelningen av utskottens presidieposter tilldela Sverigedemokraterna åtta av totalt sexton presidieposter. Moderaterna får fyra, Kristdemokraterna och Liberalerna får två vardera.

Det är en rimlig kompensation. Jimmie Åkesson har hela tiden sagt att det viktiga är att partiets väljare kan se resultat i deras verklighet av den politik SD gått till val på. Talmannen har ingen sådan påverkan, utan har, bortsett från att föreslå statsminister, endast en ceremoniell position – om ack så prestigefull.

Då är det viktigare för SD att i utskotten kunna inta ledande positioner. Det är där politikens sakfrågor behandlas. De som verkligen påverkar svenska folkets vardag.

Moderaterna har också fått betala bra för talmansposten. Istället för sex presidieplatser vardera, har alltså SD fått 8 och M 4 presidieplatser.

Det tyder på att samarbetet och förhandlingarna mellan de fyra partierna löper på och att man kan komma överens och jämka för att hitta en gemensam lösning.

Julia Kronlid (SD)

Hon är en långvarig trotjänare i Sverigedemokraterna, även om hon inte synts så mycket i medierna. Hon har suttit i riksdagen sedan 2010, alltså sedan Sverigedemokraterna kom in i parlamentet.

Hon är socialpedagog med fil.kand i socialt arbete från Örebrouniversitetet.

I riksdagen har Kronlid suttit i utrikesutskottet, men är sedan 2017 ledamot av socialförsäkringsutskottet.

Julia Kronlid är troende kristen och är sedan 2014 ledamot av Svenska Kyrkans högsta beslutande organ kyrkomötet.