En ny regering måste se över hur många myndigheter vi faktiskt behöver, stoppa deras politiska aktivism och ändra på tillsättningarna av högsta cheferna. Detta för att komma åt den korruption som är utbredd idag.

Socialdemokraterna har missbrukat makten att utse generaldirektörer och myndighetschefer under deras åtta år i Rosenbad. I en rapport i vintras synade Adam Danieli utnämningarna och funnit att fler socialdemokrater än personer från alla de andra partierna sammanlagt – tjugosex stycken – har blivit utnämnda till myndighetschefer. Viktar man dessutom för myndigheternas storlek handlar det om inte mindre än nittio procent socialdemokratiska chefer.

Vad kan en ny regering göra?

I Smålandsposten diskuterar Fredrik Haage under rubriken Agera resolut mot (S)-korruption vad som måste göras nu när det kan bli en icke-socialistisk regering.

”Det är svårt att komma åt det. Den förra borgerliga regeringen försökte styra över det till politiskt neutrala utnämningar. Men det bygger på att Socialdemokraterna efter nästa maktväxling plötsligt drabbas av ett konstitutionellt samvete och gör detsamma. Det kommer de aldrig att göra.”

I det är det lätt att instämma. Socialdemokratin vill ha all makt man kan få.

Och de fyra partier som vunnit majoritet borde vara eniga om att här krävs förändring.

Ställa sina chefsposter till förfogande efter val

Men sedan vänder sig Haage mot den mest uppenbara lösningen: ”Ett alternativ som har diskuterats är ju att införa ett amerikanskt system där hela statsadministrationen byter ledning alltefter att regeringar skiftar färg. Men det vore praktiskt svårt och principiellt oangenämt.”

Här håller jag inte med. Man kan enkelt göra så att alla förordnanden för generaldirektörer och andra myndighetschefer alltid går ut sista december valår. Då får en ny regering chansen under hösten efter valet att byta, eller förlänga förordnanden i fyra år.

Omorganisation och stopp för politisering

Samtidigt är jag inte emot det Haage föreslår. Det går att kombinera med det ovan sagda. Alltså att lägga ned myndigheter eller omorganisera dem. Sverige har över 500 myndigheter. Här kan pengar sparas.

Viktigt är också det Haage lägger till: ”Är man ändå i färd med att göra sig sådant besvär kan man gott se över ofoget att myndigheter bildar opinion, en annan sida av myndigheternas politisering som fått fortgå alldeles för länge.”

Här krävs handlingskraft

Det låter tråkigt att tala om myndigheternas organisation, men faktum är att här kan en ny regering visa handlingskraft. I mycket annat är en regering i händerna på omvärldsfaktorer som inflation och lågkonjunktur, men när det gäller statens organisation är man allenarådande. Här kan en ny regering visa vad man går för.