I städernas utsatta områden når islamistiska partiet Nyans stora framgångar och vinner upp till var tredje väljare i vissa valdistrikt.

Det nya partiet Nyans som förespråkar islamism gör stora inbrytningar i flera valdistrikt i årets val. De får högre röstandel i kommunvalet där också icke-medborgare får rösta.

Här framgår partiet Nyans väljarstöd i några valdistrikt i kommunalvalet från utsatta områden i fyra städer. Det är stickprov från den preliminära rösträkningen.

Nyans i kommunalvalet 2022

Rosengård, Malmö: 30,9 procent
Herrgården, Malmö: 28,9 procent
Örtagården V, Malmö: 27,3 procent

Spånga 17, Stockholm: 26,8 procent (ingår i ”övriga”)
Spånga 20, Stockholm: 21,1 procent (ingår i ”övriga”)
Spånga 22, Stockholm: 22,5 procent (ingår i ”övriga”)

Hjällbo norra, Göteborg: 20,9 procent
Hjällbo södra, Göteborg: 22,9 procent

Vivalla Ö, Örebro: 22,8 procent (ingår i ”övriga”)
Vivalla V, Örebro: 17,6 procent (ingår i ”övriga”)
Vivalla N, Örebro: 17,2 procent (ingår i ”övriga”)