Sverige slår rekord i skjutningar och sprängningarna av bostadshus ökar mot rekordnivå. ”Man skjuter för att döda i dag och man spränger för att skrämmas”, säger polis.

I förra veckan sprängdes bostadshus i Solna och på Södermalm i Stockholm. Fram till 15 september utfördes 68 sprängningar. Under coronapandemin gick explosionerna ned, men är nu på väg upp mot rekordnivåer.

Poliskommissarien Gunnar Appelgren påpekar att sprängningar ofta handlar om utpressningssituationer i syfte att få någon att betala eller utföra något, och att det i regel sker inom den kriminella miljön.

– Man har inte avsikt att döda i de här typiska sprängningarna, säger han till SVT.

Men de som spränger vet ju inte om någon boende går ut i trapphuset när explosionen sker.

 – Vi inser ju det inom polisen, att det här är farligare för tredje man, säger Appelgren.

Han delar upp sprängningarna i tre nivåer. Ibland kastas en handgranat, ibland är det en laddning som detoneras på plats, och de mest avancerade sprängningarna sker genom fjärrutlösta bomber.