Socialdemokraterna har haft makten i åtta år, men redan har flera avgående ministrar anklagat valets vinnande sida för ”svek” och ”löftesbrott”. Så här kommer de att hålla på hela mandatperioden. Det är psykologisk krigföring, att försöka få den vinnande sidan att känna sig pressad.

En ny regering har ännu inte tillträtt, ändå är tongångarna från Socialdemokraterna höga. Det visar att de inte har någon ambition att respektera folkets utslag i val.

De kommer att vinkla och förvränga varje händelse och hävda att det är den nya regeringens fel.

Skälet är inte att de har någon bättre politik, eller ens någon politik alls, för att lösa samhällsproblemen. Väljarnas verklighet är helt oväsentlig för Socialdemokraterna. Om det varit så, då hade man själva vidtagit åtgärder. Det har man inte gjort.

Man har lämnat ett sönderfallande land efter sig.

Skälet för att gå till angrepp är ett. Det är att bedriva psykologisk krigföring mot vinnarna i det demokratiska valet. Man vill psyka partierna på den vinnande sidan.

Man vill försöka tvinga ny regering på defensiven, och genom medierna försöka få dem att framstå som defensiva.

Det är ett brutalt sätt att driva opposition på. Ett som saknar demokratisk respekt för att väljarna givit mandat till oppositionen att ta över.

För alla som vill se förändring är det viktigt att inte låta sig bli krigsfångar i det psykologiska krig Socialdemokraterna uppenbarligen tänker föra.

Gå inte på S-tjafset!

Backa inte en millimeter för de totalitära tongångarna!

Och bemöt kritiken sakligt och samlat. Visa att Sverige nu får en regering som är statsmannamässig. En som tar tag i problemen på riktigt, inte sitter och Twittrar om dem.

Exempelvis är det så att regeringsbildningen kan innebära att beslutet om högkostnadsskydd kan dröja, men det beslutet kan gälla retroaktivt – alltså exakt från det datum som utlovats.

Det är också värt att påminna om det är Socialdemokraternas fel att högkostnadsskydd för elpriser alls behöver införas. Det är S, MP, C och V som i utopisk extremism har lagt ner fullt fungerande kraftkällor som skulle kunnat ge oss billigare el.

Morgan Johansson har fel om allt. Glöm inte det. Hur mycket han och andra än gormar.