Sent under valnatten framförde gamle statsvetaren Sören Holmberg en teori om vad som ligger bakom Sverigedemokraternas framgångar i val efter val.

KOMMENTAR. Just eftersom det var så sent var vi några som missade analysen, som av många beskrivits som klargörande. Så här sa han:

– Sverigedemokraternas framgång är unik. Och jag tror jag vet varför.

– De tre klassiska partierna i Sverige har var sitt styrkebälte. Socialdemokraterna bland arbetare. Där är det nu oavgjort mellan SD och S. Moderaterna har sin styrka bland företagare. Där är det nu oavgjort i styrka mellan SD och M. Centerpartiet har varit starkast bland jordbrukare. I den undersökning vi har är SD starkare bland dem än C.

– De tre stöttepelarna socialt och politiskt för de klassiska partierna har utmanats och Sverigedemokraterna har lyckats på alla tre fronter.

Sören Holmberg har inte sett något annat nytt parti lyckas så väl med att bryta in i gamla partiers kärnväljare som Sverigedemokraterna nu gjort.

Det är lätt att instämma och se detta som en god sammanfattning av utvecklingen på det partipolitiska landskapet i Sverige.

Se klipp i Twitter.

Källa: SVT:s vallokalundersökning, Valu 2022.