Det finns ett enormt folkligt stöd för Sverigedemokraternas krav att utvisa utländska medborgare som dömts för brott i Sverige. Ändå är det få som utvisas, eftersom de styrande rödgröna inte håller med.

KOMMENTAR. Ett exempel på det växande gapet mellan politiska etablissemangen och svenska folket är synen på hur vi ska behandla utländska medborgare som begår brott. Det officiella Sverige försvarar de kriminellas rätt och få utvisas, även om detta har beslutats av domstol i samband med grov brottslighet.

77 procent emot S-regeringen

Men en ny Sifo-mätning, beställd av tankesmedjan Oikos, visar att en överväldigande majoritet av svenska folket står på Sverigedemokraternas sida i kravet på att dessa personer ska utvisas – och det även om deras säkerhet i hemlandet inte kan garanteras.

77 procent svarar ja.

Bara 10 procent svarar nej.

Ändå har vi en S-regering som inte agerar för att följa den svenska folkviljan.

Politiker lyssnar inte

”Det enda hindret för en mer kraftfull utvisningspolitik för brottslingar är bristen på politisk vilja. Socialdemokraterna väljer hellre att låta kriminella utlänningar röra sig fritt på Sveriges gator och torg”, skriver Arvid Hallén vid tankesmedjan Oikos i Altinget under rubriken ”Socialdemokraterna vill inte utvisa utländska brottslingar”.

*

Kantar Sifo frågat 1032 personer följande: Tycker du att utländska medborgare som begår grova brott i Sverige regelmässigt skall utvisas till sina hemländer där Sverige inte kan garantera deras säkerhet eller skall de inte utvisas? Undersökningen genomfördes under perioden 23 augusti – 25 augusti 2022.