Partierna som vunnit majoritet i riksdagen är emot S-satsningen på ”höghastighetsbana” samtidigt som befintligt järnvägsnät förfaller och gör att tåg ställs in eller inte kommer i tid.

Nu har hoppet vuxit i kommunerna utmed de befintliga stambanorna, rapporterar Sveriges Radio.

– Problemet med tågtrafiken är att man inte kan lita på den, säger en resenär.

Törebodas kommunalråd vill flytta pengarna från höghastighetsbana till underhåll och ökad kapacitet på de befintliga stambanorna.

– Vi jobbar för 250 km/timmen, så skillnaden blir oerhört liten till så oerhört stor skillnad i pris, säger kommunalrådet Bengt Sjöberg som är ordförande i Västra Stambanegruppen

Upprustning och underhåll av Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm skulle alltså kunna ge marginellt längre restider än en satsning på hundratals miljarder i en helt ny bana. S-regeringen har dessutom sänkt ambitionerna på hastigheten i den nya banan av kostnadsskäl, samtidigt som stationerna hamnar ute i skogen.

Satsa på upprustade järnvägar istället

I en enkät har SD svarat: ”Järnvägsinfrastrukturen är i dag undermålig, därför är det olämpligt att ta mer resurser från det befintliga underhållet för att satsa på ett prestigeprojekt. Jämför vi kostnaderna för höghastighetsjärnvägen så kan man med tämligen blygsamma summor korta restiden och utöka kapaciteten på befintliga banor.”

I samma enkät för facket Seko skrev Liberalerna något liknande: ”Finansieringen av höghastighetståg skulle tränga bort andra viktiga infrastruktursatsningar. Dagens järnvägsnät behöver rustas upp och flaskhalsar byggas bort.”