Det största hotet mot den svenska gemenskapen är vänsterns identitetspolitik och de låga förväntningarnas rasism, skriver Nima Gholam Ali Pour, Rashid Farivar och Nima Rostami.

De nyblivna riksdagsledamöterna Nima Gholam Ali Pour (SD) från Malmö och Rashid Farivar (SD) från Göteborg skriver tillsammans med advokaten Nima Rostami en vass debattartikel i Expressen.

Vi, tillsammans med många andra svenskar med invandrarbakgrund, som föredrar SD:s politik håller vänstern ansvariga för en rad problem som har skapat invandrartäta slumområden. Det är vänstern som är ansvariga för en misslyckad integrationspolitik som främst drabbar invandrare. Politik som främjar islamism, parallellsamhällen och hedersförtryck. Det är rasism, och det är vänstern som står för den.

Expressen 20 september 2022

De tre riktar hård kritik mot vänsterns försök att framställa Sverigedemokraterna ”som ett fascismspöke”. Men hotet mot stabiliteten i Sverige och västerländska ideal utgörs av kulturellt utanförskap och islamismens utbredning som leder till minskad respekt för yttrandefriheten.

De vill värna den svenska gemenskapen och kravfylld integrationspolitik på det sätt som Sverigedemokraterna arbetar för. Där finns lösningarna på problemen, menar de tre. 

*

Se också i Samtiden: artikel om att SD fick näst flest väljare också av utlandsfödda utanför Europa.