Risken för effektbrist i det svenska elnätet i vinter har ökat, meddelar Svenska kraftnät i en ny bedömning på onsdagen. Elanvändare måste räkna med att förlora all el under vissa tider.

KOMMENTAR. Under det socialdemokratiska styret av Sverige har landet gått från att vara i-land till att börja bli u-land. Nu är risken högre att hushåll, företag och industrier blir bortkopplade från elnätet i vinter därför att vi inte har tillräckligt med ström i elnätet.

Från låg till ”reell” risk

– Vi har gått från låg till reell risk, vilket innebär att vi kan tvingas koppla bort elanvändare i vinter, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Nya beräkningar som Svenska kraftnät har gjort visar att vi i vinter inte kan räkna med att vi kan importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

Under en normal vinter är Sverige beroende av import endast enstaka timmar för att upprätthålla effektbehovet.

– Men det vi ser nu är att när vi som bäst behöver importera el finns den kanske inte att tillgå, säger Erik Ek.

Vem och hur länge blir man bortkopplad?

Hur omfattande och hur länge en påtvingad bortkoppling från elnätet skulle pågå är osäkert. Enligt Erik Ek handlar det inte om att hela landsändar i Sverige blir utan el. Om bortkoppling av el blir verklighet visar beräkningar på att det kan röra sig om mellan 200-600 MW under en vinterdag med maxförbrukning. Det skulle motsvara som mesta cirka två procent av den totala elförbrukningen i Sverige.

– I de flesta fall ser vi att bristen skulle ske i södra Sverige och därför är också risken för bortkoppling större där, säger Erik Ek.

Hur länge strömavbrotten kan komma att bli framgår inte av Svenska kraftnäts hemsida.

Dra ner på elkonsumtionen

Myndigheten uppmanar svenskar att minska elkonsumtionen.

– Om vi svenskar sänker elförbrukningen eller flyttar förbrukningen med till exempel två procent från den period då förbrukningen är som störst i vinter minskas risken för bortkoppling fem gånger, säger Ek.