Just nu har riksdagen utsett Julia Kronlid (SD) till andre vice ordförande. Det tog många timmar därför att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vägrar att följa det utslag som svenska folket givit i det demokratiska valet.

Med 174 röster mot 47 röster vann Julia Kronlid den hedervärda prestigeposten.

Det krävdes dock flera timmar av omröstningar eftersom två partier obstruerade mot folkviljan.

Man kan – tyvärr – inte vänta sig något bättre från små radikaliserade och verklighetsfrånvända partier. Föraktet mot väljarna är uppenbart. Dessa partier anser sig ha rätt att bestämma, hur liten spillra av folket som än stödjer deras vanföreställningar.

Men vi ska inte låta dessa clowner få sätta stämningen. Det är oerhört stort att Julia Kronlid (SD) nu blir andre vice talman med brett stöd i riksdagen.

Och här ska en eloge ges till Socialdemokraterna och Centerpartiet som inte föll till föga för det smutsiga spel som MP och V ägnade sig åt i riksdagen idag.

Utskottspresidierna har sakpolitisk betydelse

Ännu större – förlåt mig talmanskollegiet – är dock att Sverigedemokraterna kommer att utse fyra ordförande i de 16 riksdagsutskotten och dessutom fyra vice ordförande. I hälften av riksdagens utskott kommer alltså SD-väljarna att ha en företrädare i ledningen.

Jag menar att detta har stor historisk betydelse för arbetet på landets högsta politiska nivå. Nu kommer såväl socialdemokrater, centerpartister, miljöpartister och vänsterpartister att tvingas samtala med Sverigedemokrater, eftersom flera av dessa kommer att ha tunga positioner i riksdagens löpande beslutsfattande.

För att kunna utföra det parlamentariska arbetet tvingas alla nu möta, samtala och göra upp med Sverigedemokrater. De kan inte gå runt, negligera och låtsas som att 1,3 miljoner SD-väljare inte finns.

Det är viktigt för att alla väljare ska kunna känna att deras röst respekteras.