Tingsrätten dömde elva till fängelse för våldsamt upplopp i Hjällbo. Nu sänker hovrätten straffen till bötesstraff, trots att man konstaterar omfattande oroligheter och hot om våld. Och i hämndaktion dödades en småbarnsfar.

KOMMENTAR. På eftermiddagen 28 maj 2021 tvingades polisen kalla förstärkning och omkring 60 poliser tvingades använda tårgas för att skingra två grupperingar på Hjällbo torg, norr om Göteborg.

– De här personerna har tagit över det offentliga rummet och förvandlat torget till ett slagfält, sa åklagaren under rättegångarna.

Tingsrätten dömde elva åtalade till fängelsestraff i två eller fyra månader för våldsamt upplopp. En av männen dömdes även för sabotage mot blåljusverksamhet samt brott mot knivlagen.

Ändå inte våldsamt upplopp

Poliser har vittnat om att personer från det ena familjenätverket bar på tillhyggen, medan det andra var arga. Hovrätten, som offentliggjorde beslut idag måndag, menar att det inte går att dra någon annan slutsats än att syftet från båda sidor var att göra upp om något när de möttes på torget: ”Det står därmed klart att båda grupperna av allt att döma var beredda att ta till våld mot den andra gruppen”.

Men hovrätten anser att det var frågan om ett våldsamt upplopp från det ena familjenätverkets sida då de satte sig upp mot poliserna och gick till förenat våld, rapporterar G-P (betalvägg).

De sex, av elva dömda, som överklagade till hovrätten fick strafflindring.

För fyra av det andra nätverkets upploppsdömda i tingsrätten ändrar hovrätten domen till ohörsamhet mot ordningsmakten och 50 till 440 kr i böter. En får två månaders fängelse för sabotage mot blåljusverksamhet. En får 75 tim samhällstjänst för våldsamt upplopp, istället för fyra månaders fängelse.

Skälet till att inte döma för upplopp var att hovrätten anser de ”agerade isolerat från varandra” och inte som grupp.

Mord två dagar senare

Oroligheterna i förorten fortsatte efter upploppet. Två dagar senare samlades ett antal män från det ena släktnätverket utanför en affär och fikade. Då rusade två män upp på torget och sköt mot gruppen. Tre personer skottskadades. En 44-årig flerbarnspappa avled.

50 kr i böter – säger allt om en rättsstat i förfall

De fem som nu döms för ohörsamhet mot ordningsmakten uppmanades vid upprepade tillfällen att lämna torget, men de stannade och avlägsnade sig först efter att det våldsamma upploppet bröt ut.

Att inte lyda polisen i ett tillspetsat läge ger alltså böter på 50 kr.

Svenska rättsstaten är i fritt förfall.