Allt oftare används oljekraftverket i Karlshamn för att producera el. Nu förbereds också Rya kraftvärmeverk i Göteborg för att ställa om när vindkraften inte tillför el till svenska elsystemet.

Svenska myndigheter förbereder för att koppla bort hushåll från elnätet om brist uppstår i vinter. Det är något Sverige aldrig tidigare behövt göra. Det är en direkt följt av att hälften av landets kärnkraftverk stängts och mest ersatts med vindkraft. Det betyder att när det inte blåser blir det elbrist.

Vid brist har hittills Karlshamnsverket allt oftare startat elproduktion genom att bränna 70.000 liter olja i timmen per block. I maxläge går det åt 140.000 liter olja i timmen.

Olja räddningen när vindkraften står still

Nu meddelas att Rya kraftvärmeverket på Hisingen i Göteborg kan ställa om för att förhindra bortkoppling av el från bostäder i vinter. Där var avsikten att energiproduktionen främst skulle ske med naturgas, men det är inte lönsamt på den nuvarande marknaden och verket används inte för tillfället, vilket Dagens industri tidigare rapporterat. Men verket finns i reserv.

– Ett skäl är att Rya fortsatt har en viktig roll för att kunna trygga värmeförsörjningen i Göteborg om det blir riktigt kallt eller om vi får någon akut störning i el- eller värmeförsörjningen, säger Alf Engqvist, avgående vd för Göteborg Energi, till tidningen. 

Rya kraftvärmeverk kan snabbt ställa om för att under kalla dagar i vinter producera el. Då behöver man bränna 3.500 liter olja i timmen.

– Vi behöver några timmar, säger Daniel Eklund, chef för produktionsanläggningarna på Göteborg Energi till Expressen.

Efterfrågad kapacitet

– Svenska Kraftnät som äger elnätet har ställt frågan till presumtiva producenter som finns ute i landet vad som krävs för att vi ska kunna öka elproduktionen, den frågan har gått ut brett och vi är absolut en intressant aktör utifrån vår placering i landet så det då det är de södra delarna som behöver tillskott av energi, säger Daniel Eklund. 

Skulle man elda på full kraft i de tre linjerna så går det åt 3.500 liter olja i timmen och det räcker då för att värma upp runt en tredjedel av Göteborg, det handlar alltså om betydligt mindre olja än det som använts i Karlshamnsverket men likväl skulle det betyda ökade koldioxidutsläpp.

– Om man bränner olja släpper man ut mer koldioxid än om man bränner gas, det är en ökning på 30 procent. Det är reglerat i våra miljötillstånd, olja är inkluderat i miljötillståndet.