Det var så pampigt när en drabantstyrka i Karl XI:s drabantuniform fram till 1974 deltog i riksdagens högtidliga öppnande. Försvarsmakten är en kärnuppgift i politiken, som ska skydda landet och folket. Den borde ha en självklar plats när riksdagen öppnar.

KOMMENTAR. När jag var barn var det spännande att se – och höra – drabanternas intåg under riksdagens öppnande, som fram till 1974 ägde rum i rikssalen på Stockholms slott.

Mer pompa och ståt? Ja, tack!

Det blev pampigt och dramatiskt med den särskilda stil som drabanterna har: Deras taktfasta marsch då de stampar hårt i golvet. Karl XI:s uniform är också iögonfallande, med den trekantig svarta hatten med uppvikt brätte och de svarta kragstövlarna med sporrar.

Drabantvakten finns kvar, även om de inte varit med vid riksdagens öppnande sedan 1974. Det är en paradstyrka inom det svenska Livgardet med uppgift att vara den svenske monarkens, och gästande statsöverhuvuds, ceremoniella livvakt. Drabanterna räknar sin historia tillbaka till Gustav Vasa och 1500-talet. De bildades som liv- och slottsvakt men omvandlades till kavalleriförband och deltog exempelvis i striderna vid Lützen och Poltava.

Historisk och militär betydelse

Drabanterna borde återinföras som inslag i programmet för riksdagens öppnande. Både som en påminnelse om Kungariket Sveriges historia och som en hyllning av den Försvarsmakt som ska skydda både oss medborgare och det demokratiska statsskicket mot angrepp från yttre fiender.

Det råder stor uppslutning i riksdagen för att höja militära anslagen till två procent av BNP och fullfölja ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Då finns särskilt starka skäl att poängtera det svenska allvaret när det kommer till nationens försvarsvilja. Vi är beredda att skydda riksdagen som institution med militärt våld. Drabanterna symboliserar denna ambition på ett fantastiskt sätt.

Den regering som ska tillträda borde höra sig för med kungen om han är med på att återinföra traditionen med drabanternas inmarsch under riksdagens öppnande. Är han det borde drabantvakten kunna välkomnas till nästa års öppnande.