Så här på valdagen kan vi börja summera valrörelsen. Den har varit märklig på flera sätt. Vänstersidan har bara varit enig om en sak: att smutskasta Sverigedemokraterna.

Vi har haft en regering som inte velat stå för någonting, annat än att man är överens med oppositionen. Magdalena Andersson har velat göra valet till ett presidentval, där hennes förtroende är högre än för motståndaren Ulf Kristersson.

Men samtidigt är det oppositionen som haft alla heta sakfrågor: energi, bränslepriser, kriminaliteten och invandringen. Det har fått Magdalena Andersson att uttala sig mot ”Somalitown”, det ord som kanske kommer att symbolisera årets valrörelse.

– Vi vill inte ha Chinatown, Somalitown eller Little Italy. Vi ska kunna bo blandat med de olika erfarenheter som vi har, sa statsministern i en intervju som hon fick mycket kritik för bland sina egna.

Enligt Magdalena Andersson var det inte planerat att säga just Somalitown. Här märks hur pressad Socialdemokratin är av att invandringen blivit en så viktig fråga och att integrationen inte fungerat trots att man i 30-40 år talat om hur viktigt det är att de som kommer till Sverige blir en del av landet. Det fungerar inte, arbetslösheten och utanförskapet växer. Liksom kriminaliteten.

Det är därför vänstersidan till slut blundat för alla problem för att istället fokusera all energi på att smutskasta Sverigedemoraterna, vilket kulminerade i en famös presskonferens med statsråden Ygeman och Hultqvist.

Oppositionspartierna mer samspelta

Även om det finns många olika ståndpunkter mellan de fyra oppositionspartierna, har de kunnat skriva ihop sig på en rad områden och framföra förslag i debattartiklar tillsammans.

Därför är bilden som visas i inslag i Riks kanske den bästa summeringen av valrörelsen. Se inslaget här: