Den magnifika förstakammarsalen blir nu möteslokal för Sverigedemokraterna sedan partiet blivit landets näst största parti. Helt annorlunda än den trista kontorslokal man hittills haft för de veckovisa mötena med riksdagsgruppen.

KOMMENTAR. Förhandlingarna om regeringsbildningen är långtifrån klara. Men eftersom det är upprop av de ny- och omvalda riksdagsledamöterna idag har vissa bitar behövt komma på plats.

Den viktigaste är valet av talman och vice talmän. Här har de fyra valvinnande partierna kommit överens om att låta Andreas Norlén (M) få ytterligare fyra år på posten. Man nominerar också Julia Kronlid (SD) till andre vice talman. De fyra partierna nominerar ingen förste och tredje vice talman, utan överlåter det åt oppositionen.

Vänsterpartierna ska enligt medieuppgifter tjafsa om talmansvalen. Man vill ”kuppa” bort valresultatet som miljontals svenska väljare avgivit. Det är djupt respektlöst mot väljarna. Men sådan är vänstersidan.

Praxis åsidosätts

Valet av Andreas Norlén innebär att man frångår praxis om att det största partiet i det block som vunnit valet tilldelas talmansposten. För att kompensera Sverigedemokraterna har de får extra många presidieposter i riksdagens utskott, där sakpolitik behandlas.

Riksdagsgruppernas veckomöten

En tredje pusselbit i riksdagsarbetet är i vilka salar partiernas riksdagsgrupper varje vecka ska sammanträda. Hittills har SD haft en tråkigt inredd konferenslokal högt upp i riksdagshuset. Nu får man, som landets näst största parti, tillgång till förstakammarsalen.

Den är bevarad från det att riksdagen flyttade in i det då nybyggda riksdagshuset 1905. En magnifik sal med historiska vingslag.

Under tvåkammarriksdagen, innan vi fick enkammarriksdagen 1970, hade alltså riksdagens första kammare sammanträde i denna lokal.

*

Se SVT:s inslag i ämnet.