Ett första besked som underlättar för valets segrare att genomföra sänkta priser vid pump kommer från EU-kommissionen. Dock är det bara fråga om tillfälligt slopade energiskatter.

Det är märkligt att Sverige inte bestämmer över sina egna skatter, utan måste fråga EU om lov att sänka energiskatterna.

Just sänkning av bensin- och dieselskatterna krävde oppositionen i riksdagen i våras. Regeringen skickade in en begäran om att EU skulle acceptera en tillfällig sänkning.

Nu föreslår EU-kommissionen att Sverige ska ges möjlighet att tillfälligt slopa energiskatten. Det framgår av dokument från EU-kommissionen till ministerrådet som TT har tagit del av.

Ett sådant beslut skulle kunna minska skatten på bensin med över tre kronor per liter i minst tre månader. Skatten på diesel skulle minska med över en krona.