I tolv år diskriminerades Sverigedemokraternas väljare i riksdagen genom att de förvägrades poster som ordförande och viceordförande i riksdagens viktiga utskott. Men nu är det klart vilka av dessa poster som Sverigedemokraterna kommer att få.

Den mäktiga posen som Justitieutskottets ordförande kommer att tillfalla en Sverigedemokrat. Denne kommer därmed att vara nyckel i hur riksdagen hanterar de förslag som riksdagen kommer att hantera på det kriminalpolitiska området.

Tunga ekonomiska utskott

Också ordförande i Arbetsmarknadsutskottet, Näringsutskottet och Utrikesutskottet kommer att bli en av SD-väljarna invald riksdagsledamot.

De två förstnämnda är ekonomiskt tunga utskott.

Vice ordförande får SD i Civilutskottet, Trafikutskottet, Försvarsutskottet samt Skatteutskottet.

Däremot inte socialt eller kulturellt

Sverigedemokraterna kommer att ha flera ledamöter i varje utskott, men får ingen presidieplats i Socialutskottet eller Socialförsäkringsutskottet. Inte heller i Kulturutskottet eller Utbildningsutskottet.

Där är konkurrensen hårdare, då de små partierna som endast får en ordförande post vardera, gör anspråk på dem i första hand.

Förhandlingarna går vidare

Detta var andra steget i det nya regeringsblockets positionering inför kommande mandatperiod. Det första steget var talmanspresidiet och idag utskottspresidierna. Men det tredje steget är det allra viktigaste: regeringens tillblivelse. Ska två, tre eller fyra partier ta plats som ministrar i Ulf Kristerssons regering?

Vi får ge oss till tåls några dagar till. Men det är ett gott tecken att man kunnat enas om detta historiska beslut om att äntligen ge ett 20-procentsparti full tillgång till parlamentets beslutsapparat.