Sist ut i SVT:s partiledarutfrågning blir språkröret Per Bolund (MP). Han nekade till att partiet aktivt arbetat för att få kärnkraftsreaktorer nedlagda. Men tidigare har miljöpartister skrutit om hur man som regeringsparti kunde byta ut Vattenfalls styrelse för att få till nedläggningsbeslut.

Bolund talade sedan om att de miljarder som elkonsumenter nu tvingas betala för mångdubblade elräkningar ska gå tillbaka till hushållen för att ”hjälpa” dem spara el.

Han fick också svara på varför så få 18-29 åringar – Greta-generationen – stöder Miljöpartiet. Svaret blev att partiet suttit i regeringen och de unga gärna sett att det hänt mer.

– Men vi är stolta över att vi kunnat genomföra enorma miljöpolitiska förslag, säger Bolund.

Samma värdegrund

Bolund vill helst att en regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

På frågan om vilken politik en sådan regering ska driva, i och med att V och C står långt ifrån varandra i den ekonomiska politiken, säger Bolund att MP visat att det går att samarbeta med båda partierna. Han delar bilden av att det finns tydliga skiljelinjer mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet, men säger att de också har en gemensam värdegrund.

– Det är partier som ser med hopp och tillit på andra människor snarare än att se människor som ett hot, och att försöka göra ett vi och ett dem.

Med andra ord ser Bolund gärna att världens 70 miljoner flyktingar alla ska få komma till Sverige – annars är de ju ett ”dom” som inte får komma.

*

Se också inslag i Riks: