De ekonomiska frågorna har kommit i skymundan i årets valrörelse. Kanske därför att regeringen inte har något att skryta med – tvärtom är facit efter åtta år så uruselt att bara det borde göra regeringen diskvalificerad från att få fortsätta styra landet.

När Dagens Industri har utvärderat de gångna åtta åren med röd-grönt styre framgår att Sverige förlorar ekonomimatchen mot Europa i fyra grenar av fem.

Lägre tillväxt i Sverige än Europa som helhet

Bland annat har EU som helhet haft högre tillväxt än Sverige när det gäller BNP-ökning per person.

Även arbetslösheten är ett större problem i Sverige än i Europa. Trots att S-ledaren Stefan Löfven lovade Europas lägsta arbetslöshet, tillhör vi nu länderna med de allra högsta arbetslöshetstalen. Arbetslösheten är rekordlåg i Europa på 6 procent i snitt, medan Sverige ligger kvar strax under 8 procent.

”Att Sverige avviker så dramatiskt från resten av Europa i jobbskapande är anmärkningsvärt”, skriver Henrik Mitelman i DI.

Sverige sämre i livskvalitetsindex

Sverige har även tappat något i OECD-indexet ”Better Life Index” och har en krona som faller som en sten.

Det enda som ligger på pluskontot är den svenska statsskulden. Där har Sverige sedan länge skött sig bättre än många europeiska länder.

Framtiden mörk

Samtidigt ser det ut som att det kommer att bli än värre framöver. Nedkylningen av Sveriges tillverkningsindustri tilltar, enligt ett inköpschefsindex från Swedbank och Silf.

Nedgången var oväntat stor. Analytiker hade i snitt räknat med en mindre nedgång än utfallet, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg, rapporterar TT.

Sverige behöver ny regering

Åren framöver kan bli riktigt tuffa. Och Sverige ligger illa till, jämfört med Europa. Utöver alla de frågor som diskuteras i valrörelsen talar också det ekonomiska område för att Sverige är i stort behov av en ny regering som ser verkligheten för vad den är, och inte låter sig virras iväg på galna utopiska vägar.