Årets val kan vara början på en mycket lång period av högermajoritet i svensk politik. Men med en annan höger än tidigare. En mer arbetarbaserad konservativ och nationell höger.

I sin eftervalsanalys i Timbro-tidskriften Smedjan skriver opinionsanalytikern Markus Uvell, utifrån Demoskops eftervalsundersökning att Sverigedemokraterna blev näst störst både bland förstagångsväljare och första generationens invandrare, och noterar tydliga framgångar bland både kvinnor och personer med högskoleexamen.

”Det är en framgång på bredden, inte bara i grupper som kan förväntas rösta på ett högerpopulistiskt parti”, skriver han.

Detta även om valrörelsen egentligen inte främst handlade om invandring. ”Faktum är att SD-väljarna inte tyckte invandringen var den viktigaste frågan för deras partival.” Det var brottsligheten. Ändå tog man hem många nya väljare.

Ett styrkebesked är också att SD-väljarna bestämde sig tidigare än andra partiers väljare, de tyckte beslutet var lättare att fatta och de var mer övertygade i sitt partival.

Väljarna har flyttat på höger-vänsterskalan

”En av de mest slående förändringarna i SD:s väljarbas sedan partiet kom in i riksdagen är att den med tiden blivit allt mer tydligt höger”, skriver Uvell och hänvisar till Valu. När partiet kom in i riksdagen 2010 uppfattade 48 procent av SD-väljarna sig som höger. Andelen minskade 2014 till 42 procent för att sedan öka stadigt: 58 procent 2018 och 70 procent 2022. ”Det råder ingen tvekan om att SD sett till väljarbasen är ett tydligt högerparti”, även om fler av Moderaternas väljare uppfattar sig som höger, 86 procent.

En ny svensk höger

I eftervalsundersökningen betraktar 39 procent av SD-väljarna sig själva som konservativa, medan 41 procent ser sig som nationalister. 

Uvell summerar: ”Det är en höger mer förankrad på landsbygden än i storstäderna, med starkare stöd bland arbetare än bland tjänstemän. En höger som är konservativ eller nationalistisk snarare än konservativ eller liberal. En höger som bär varselkläder snarare än clubblazer.”

Men på ekonomins område är partiet gått i ”marknadsliberal och näringslivsvänlig riktning”.

Om SD klarar av att ta ansvar i regeringssamarbete och inte börjar flirta med Socialdemokratin, så menar Uvell att årets val kan vara ”inledningen på en mycket lång period av högermajoritet i svensk politik. Men det kommer att vara en annan höger än vi varit vana vid.”