Under våren och sommaren har många smådjur i Karlskoga utsatts för djurplågeri. I vissa fall har barn och ungdomar använt dem som fotbollar.

Jägare i kommunen har varit tvungen att avliva ett trettiotal djur som utsatts för brutal behandling. Enligt polisen är det framför allt unga i kommunen som ägnar sig åt att plåga vilda djur. Polisen uppmanar vuxna att få de unga att förstå att detta är avskyvärt.

Också i andra städer som Södertälje, Mariestad och Nässjö. Företrädare för djurrättsorganisationer har uppgivit att djurplågeri är vanligare i närheten av utsatta förorter.

Enligt svenska lagar innebär en anmälan om djurplågeri, och om polisen skulle kunna bevisa detta, och om gärningspersonen är över 15 år, att påföljden normalt blir böter.

Se inslag i Riks om beteendet: