Sverige hade världens bästa elsystem. Elektriciteten var helt fossilfri, billig och pålitlig fram till 1990-talet. Sedan har ansvariga politiker låtit allt haverera, skriver tre professorer.

När Magdalena Andersson (S) hävdade att kärnkraft skull vara olönsam och vindkraften lönsam är argumentationen ”så bristfällig att femton minuter med valfri sökmotor räcker för att vederlägga den”.

Det konstaterar Jan Blomgren, fd professor i tillämpad kärnfysik, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och Christian Sandström, bitr professor i företagsekonomi i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

”Om en regering med stöd i riksdagen straffbeskattar kärnkraft, subventionerar vindkraft och inte låter vindkraften bära kostnaden för dess belastning på elsystemet är det inte med sanningen överensstämmande att kärnkraftsnedläggningarna förklaras av bristande marknadsmässig lönsamhet. Tvärtom.”

Den rödgröna regeringen och dess stödpartier – alltså S, MP, V och C – har haft som mål att lägga ner kärnkraften och ersätta den med vindkraft. För att åstadkomma detta har man subventionerat vindkraften och beskattat kärnkraften. Även de borgerliga regeringarna bidrog till detta genom att höja effektskatten på kärnkraft med 24 procent 2008.

Miljöambitionerna har lett till kraftig oljeeldning

Sedan höjde S/MP-regeringen punktskatten på kärnkraft ytterligare. Ovanpå detta kom sedan andra skatter och avgifter, skriver de tre professorerna som är kritiska till utvecklingen.

”För att ett elsystem ska fungera krävs stabil baskraft som tar över när det inte blåser. Den har kärnkraften stått för i södra Sverige. Den enda stabila kraftkällan som nu finns kvar söder om Varberg/Oskarshamn är det oljeeldade Karlshamnsverket som nu mitt i sommaren tvingas gå för fullt för att elnätet inte ska kollapsa. När det går för fullt förbränns 140 000 liter tjockolja i timman.

Forskarna konstaterar att politikerna som haft makten slagit sönder ett fungerande elsystem.

”Sverige hade så sent som i slutet av 1990-talet ett av världens bästa elsystem. Elektriciteten var helt fossilfri, billig och pålitlig. Under 2000-talet har kärnkraftsnedläggningarna resulterat i dyr, volatil och allt smutsigare elektricitet. Det är dags att utkräva ansvar av dem som är skyldiga till det haveri som inte bara gör svenskarna fattigare utan också förstör miljön och eldar på den globala uppvärmningen.”

Föreläsning med Jan Blomgren: så uppstod elkrisen

Prof Jan Blomgren höll nyligen föredrag i landstingssalen i Stockholm för den socialkonservativa partigruppen i Nordiska rådet, Nordisk frihet.

– Det finns inte något land i världshistorien som byggt ett fungerande elsystem baserat på enbart små generatorer. Små generatorer betyder vindkraftverk och små vattenkraftverk, säger Blomgren.

Se föredraget som filmats av Riks.