I den dagliga mätningen från Novus i SVT tar nu oppositionen ledningen, om än knappt och inom felmarginalen. 179 mandat för M, SD, KD och L mot 170 mandat för S, V, MP och C.

I Novus får Sverigedemokraterna 22,0 procent, en ökning med 4,5 procent sedan förra valet. Det är också det enda parti som entydigt ökar i alla mätningar, tillsammans med Miljöpartiet. I Skop minskar dock MP under augusti, medan M går framåt.

Andra partier minskar i vissa mätningar, men ökar i andra. Det visar på att mätningar av dessa har felmarginaler som gör att resultatet är ungefärligt.

Källa: Novus/SVT.

Om vi håller oss till Novus så har oppositionen tagit ledningen, med 51,3 procent mot 48,7 procent för S-regeringen med stödpartier.

I övriga mätningar har S-regeringen med stödparti en liten ledning.

Trenden

Trenden i flera mätningar är att oppositionen ökar. I exempelvis Sifo har oppositionen de senaste 10 dagarna ökat tillsammans med 0,5 procentenheter, medan S-regeringen med stödpartier minskat med 0,4 procentenheter.