Den senaste tiden har en rad rapporter om felaktiga postutskick inkommit till Sverigedemokraterna. Med anledning av omfattningen av den problematik som uppdagats har partiet inlett en utredning om sabotage.

I dagarna får Sveriges alla hushåll Sverigedemokraternas postutskick med information om partiet och valet men framförallt våra valsedlar. Det är viktigt för partiets sympatisörer och presumtiva väljare att få valsedlar eftersom det har förekommit i tidigare val att våra valsedlar inte funnits utlagda i vallokalen. Dessutom har valhemligheten i Sverige varit relativt svag där man tidigare helt öppet behövt ta våra valsedlar i vallokalen.

Allvarligt

Sverigedemokraterna ser därför mycket allvarligt att det har börjat inkomma rapporter om att partiets postutskick varit felaktigt i den mån att personer har fått valsedlar från andra kommuner än de bor i.  

– Sverigedemokraterna använder två underleverantörer som har ansvar för att packa kuverten med rätt valsedel. Eftersom felen varit så pass omfattande utreds detta just nu av partiet som ett aktivt sabotage, säger Lena-Karin Lifvenhjelm, ekonomichef för Sverigedemokraterna till TT.

– I tidigare val har enstaka felaktigheter påträffats i postutskicket, oftast på grund av den mänskliga faktorn. Men det står klart att detta års utskick innehåller felaktigheter på en systematisk nivå, säger Lifvenhjelm.

Stor del av valbudgeten går till hushållsutskick

Postutskicket är den enskilt största utgiften för Sverigedemokraternas valbudget och en mycket viktig del av kampanjen särskilt på kommunal nivå.