Just nu testkörs Finlands nya reaktor, Olkiluoto 3. Räknat på årets elpris i Finland kommer investeringen att vara återbetald på mindre än sex år. Reaktorn är med dagens förutsättningar en lysande affär.

Medan Sverige och Tyskland avvecklat fullt fungerande kärnkraftverk och därmed skapar elkris och prischocker för konsumenterna, har Finland byggt ut kärnkraften.

Den nya reaktorn Olkiluoto 3 på 1600 megawatt är Europas största kärnkraftverk. Det testkörs fortfarande och förväntad gå i fullskalig kommersiell drift i september.

Kan nu bli guldgruva

Olkiluoto 3 är kraftigt försenad och har kostat mer än vad man ursprungligen budgeterade. Bygget av denna reaktor har hånats och bespottats av miljörörelsen och andra politiskt korrekta som hellre vill slänga ut hundratals ton betong i skogar och hav för att sätta upp vindsnurror.

Men nu när verket är redo att starta upp, kan rektorn bli en ren guldgruva i det elkaos som råder i Europa.

En överslagsberäkning baserat på en investering omfattande 8,5 miljarder euro, en årsproduktion på 13 TWh el och ett elpris på 117,80 euro/MWh (genomsnittspriset i Finland hittills i år) landar på en återbetalningstid på bara fem år och sju månader, enligt kalkyl publicerad i Helsingin Sanomat.

Alla hoppas ju att elpriserna ska sjunka, och om de gör det förlängs avbetalningstiden, men blir ändå förvånansvärt kort för en så stor och försenad anläggning.

Ägarna får tillbaka sina pengar och det rejält

Esa Vakkilainen, professor vid Villmanstrands tekniska universitet, bekräftar för Helsingin Sanomat storleksordningen på siffrorna.

”I dagsläget ser investeringen synnerligen förmånlig ut för ägarna. Efter en lång väntan får ägarna tillbaka sina pengar, och det rejält”, säger han.

*
Se mer: Second opinion