Polisen lovar att passkaoset inte ska bli värre. I nuläget får den som lyckas beställa ett pass idag, 11 augusti, vänta 14 veckor på att det ska bli klart att hämta ut – i mitten av november.

Per Engström, nationell kommenderingschef för nationella särskilda händelsen pass, hävdar i TT-intervju att botten av passkaoset är nådd och att det hädanefter kommer att bli bättre.

Vilken väntetid som är rimlig och vilken målsättningen är, vill han inte ange. Bara att leveranstiden för ett beställt pass ska bli kortare än dagens 14 veckor.

– Hur mycket är svårt att säga nu inledningsvis men det kommer att sjunka varje månad framöver med kanske 10-15 dagar.

Väntan på att få beställa pass

Men det är inte bara leveranstiderna för ett beställt pass som är långt. Att få tid att göra passansökan har också varit mycket lång och omtalad i medierna. När det var som värst i våras var väntetiden på att få göra en passansökan 30 veckor.

– Den tidsproblematiken har vi fått bukt med generellt. Men det är fortfarande problem i Region Öst och Region Bergslagen där snittväntetiden ligger på 10 veckor, säger Engström.

Orsaken till de fortsatta problemen med tidbokningen i vissa regionerna är kvardröjande problem med att få in mer personal.

– Men jag vet att man jobbar väldigt hårt med det här och man släpper också nya tider hela tiden, säger Per Engström.

Kaoset gör att folk beställer i onödan

När tilliten till polisen och utförandet av pass havererar ökar antalet som beställer tider och pass, men sedan inte utnyttjar dem.

Polisen meddelar på sin hemsida att många inte dyker upp på sina bokade tider och färdiga pass hämtas inte ut.

Travarna av icke uthämtade pass är ett mått på minskad tilltro till att myndigheten klarar av att göra sitt jobb. Folk beställer ”för säkerhets skull”. En sorts hamstring. Att det blir så här kan ses som ett tydligt underkännande för hur staten sköter passhanteringen.