Under valturné i Västsverige talar språkröret Per Bolund emot ny kärnkraft. Han vill se enbart ”förnybar energi” och är övertygad om att det inte kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige.

KOMMENTAR. Per Bolund verkar inte bekymrad över att nedstängningen av sex reaktorer har lett till mångdubbla elpriser för konsumenterna. Det verkar vara en konsekvens han tycker svenska folket ska ta för att åstadkomma ”förnybart” energisystem – istället för ”fossilerat” som oppositionen förespråkar när man räknar med kärnkraft.

– Vårt mål är att få 100 procent förnybar energi, säger Bolund till G-P.

Vilka energikällor subventioneras?

Han påstår att kärnkraft behöver subventioner medan vindkraft inte skulle göra det, även om energiexperter påpekar att anslutningskablar till vindkraft utgör en tredjedel av byggkostnaden för havsbaserad vindkraft och den vill Bolund att staten ska stå för.

Dessutom tvingas kärnkraften betala för rivning och slutförvaring efter att anläggningarna är uttjänta, någon som inte gäller för vindkraft. Ändå talar Bolund om att det är marknadskrafter som avgör vilken energiproduktion som byggs.

– Skulle man vilja göra investeringar i kärnkraften har man den möjligheten, men det finns inte något projekt i hela världen som görs på kommersiell grund när det gäller kärnkraft. All kärnkraft som byggs är subventionerad, i och med att vi är överens om att det ska vi inte ha i Sverige, är vi övertygade om att det inte kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Däremot kommer de reaktorer som finns drivas vidare tills de är för gamla och inte lönsamma längre.

Med S-regering riskerar elpriserna att stiga mer

Mycket tyder på att kärnkraften kommer att fortsatt bli motarbetad om S får bilda regering med kärnkraftens fiender i form av C och MP. Det är denna kombination av partier som agerat så att elpriserna i Sverige rusar. Med en annan energipolitik hade Tysklands kärnkraftsavveckling eller Putins strypta gasleveranser inte fått samma inverkan på Sverige, eftersom vi då haft en högre grad av självförsörjning alla timmar på dygnet och alla månader på året.

Om bara Ringhals 1 och 2 fått fortsätta efter 2021 hade elpriserna varit 30-40 procent lägre. I riksdagen röstade S, MP, C och V mot att stoppa nedläggning 2019. Därmed är dessa partier ansvariga för de höga elpriserna.