Den förda energipolitiken har skapat brister i elnätet som hämmar företag från att bygga ut i minst 24 kommuner i Sverige. Därför går många orter miste om nya företagsetableringar som skulle ge nya jobb och utveckling av samhället.

Elnätet i Sverige kan inte längre leverera tillräckligt med ström. Det sätter käppar i hjulen när företag ska etablera sig, visar en kartläggning av Ekot i Sveriges Radio. Det handlar bland annat om elkrävande verksamheter, som datahallar eller batterifabriker.

Under de senaste åren så är det fler företag som har velat etablera sig i exempelvis Kungsör i Västmanland. Men effekten i elnätet inte har räckt till.

Kan inte tillhandahålla el

– Vi kan inte tillhandahålla den mängden el som fanns med i förfrågan, säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschefen i Kungsör, som beklagar att man inte kunnat välkomna en batterifabrik som hade genererat 4 500 jobb.

Situationen i Kungsör är långt ifrån unik, rapporterar Ekot. 163 av landets 290 kommuner har svarat på enkätens frågor och 24 kommuner har upplevt liknande situationer, från söder till norr.