Vi har alla hört uttrycket ”good cop, bad cop”, det som är en psykologisk taktik vid förhör och förhandlingar. Nu använder Socialdemokraterna taktiken för att inta alla ståndpunkter samtidigt inför valet.

Det svenska regeringspartiet Socialdemokraterna skyr inga som helst medel för att försöka sitta kvar efter valet. Man har lyckats splittra de borgerliga genom att svartmåla Sverigedemokraterna (även om det enda parti som samverkat med tyska nazister är Socialdemokraterna). Centerpartiet verkar ju lida av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom sedan S-ministrarna skrämt upp dem med hotbilder, och talar inte om något annat än att vara emot ett annat riksdagsparti.

Inför årets val räcker detta inte för att säkra makten för Socialdemokraterna. Oppositionen kan vinna majoritet utan Centerpartiet.

Därför har man börjat ännu en vilseledande taktik för att behålla regeringsmakten: Partiet intar ALLA ståndpunkter som går att inta. Samtidigt.

S-minister ena stunden: emot höjda kapitalskatter

Senaste exemplet är att två S-ministrar intar diametralt motsatta ståndpunkter: en talar för höjd kapitalskatt och en talar argsint mot höjda kapital- och fastighetsskatter och kallar det ”desinformationskampanjer” när oppositionen påpekar att S kan höja kapitalskatterna efter valet.

Det är finansmarknadsminister Max Egler (S) som till Svenska Dagbladet (1/8) definitivt och frenetiskt tar avstånd från höjda kapitalskatter.

– Jag tycker uppriktigt sagt att det är pinsamt och djupt klandervärt. Denna fråga lyfter Moderaterna i varje valrörelse, och det har aldrig varit sant [att S vill höja kapitalskatten], säger Egler.

Han tar avstånd från återinförd fastighetsskatt.

– Det är alldeles uppenbart att fastighetsskatten var en skatt som inte hade medborgarnas förtroende.

S-minister nästa stund: Ta strid för höjd kapitalskatt

Socialdemokraterna i Stockholm rustar för att dra partiet vänsterut i den kommande valrörelsen, rapporterade Dagens Industri (14/3 2021). Distriktet tar strid för införandet av en progressiv fastighetsskatt, höjd skatt på kapital och stopp för vinster i välfärden.

S i Stockholm vill öka skattekvoten genom bland annat fastighetsskatten.

– Vi vill göra det lite rättvisare så att den som bor i ett väldigt stort och dyrt hus i ett attraktivt område betalar lite mer och den som bor i ett litet hus i ett mindre attraktivt område betalar lite mindre, sa Anders Ygeman som är ordförande i Stockholmsdistriktet.

Både för och emot – samtidigt

De väljare som vill sätta åt villaägarna kan lyssna på Ygeman (S). De som sitter i villa kan hoppas på Max Elger (S). De väljare som vill gå hårt fram med vänsterpolitik får sitt, de som vill vara pragmatiska får sitt.

Den här valtaktiken är hämtad från förhandlings- och förhörstaktiken som kallas ”good cop, bad cop”. Alltså att en röst är hård, tuff, aggressiv. Medan den andra rösten är mjuk, tillmötesgående. Med denna psykologiska taktik förväntar man sig att den utsatte ska ge vika. Och den utsatte i detta fall är svenska folket.

Socialdemokraterna säger precis allt som några väljare vill höra. Och hoppas att väljarkåren ska utmattas och rösta på sittande regering.

Men denna taktik kortsluter demokratin. Det gör det nämligen omöjligt för väljaren att göra ett informativt val av parti. Om S finns överallt på kartan, vad är det då man röstar för? Eller är det emot?

Det finns bara ett sätt att förhålla sig till en person som intar alla ståndpunkter – aldrig lita på denne. Detsamma gäller partier. Det parti som tycker allt samtidigt är fullständigt opålitligt. Du har ingen aning om det är S-minister Anders Ygemans kraftigt höjda fastighetsskatter som gäller, eller om det är S-minister Max Eglers försäkran att inga sådana höjningar ska ske.

En röst på S är en röst både för höjningar och mot höjningar. En röst på S är att köpa grisen i säcken, som ett gammalt ordstäv lyder. Alltså: du vet inte ett smack om vad du får om du röstar på detta parti. Så: låt bli!