Migration- och integrationsminister Anders Ygemans (S) uttalande om att det är ”dåligt med bostadsområden där majoriteten har utomnordiskt ursprung” är inte överraskande. Partiets företrädare säger precis vad som helst, om de tror det gynnar dem själva inför valdagen.

Det är nu en viktig uppgift att för väljarna klargöra vad Socialdemokraterna är för något. Det är inget parti. Det är under valrörelsen en brutal säljorganisation. Man säljer ut allt för det man tror skulle kunna ge röster. Inga värderingar, inga löften, inget partiprogram är heliga. Allt kan bytas ut och ändras i ett nafs, bara man får makten.

Därför beter sig Socialdemokraterna fullständigt opålitligt när det gäller politikens innehåll. Den här summeringen i fem punkter kommer från sociala medier men ger en god bild av vad Socialdemokraterna är veckorna till valdagen.

Lätt att konkretisera listan

Är inte detta bara ogrundade påhopp? Nej. Det är för mig väldigt enkelt att ge konkreta exempel på de fem punkter som listan här tar upp.

Säger en sak, gör en annan. Här är migrationspolitiken ett talande exempel. S talar om ”miniminivå” och ”skärpta regler”, men under första halvåret 2022 slår Sverige alla historiska rekord i antal uppehållstillstånd. Invandringen har aldrig varit större än just nu!

Beskyller andra för det man själv är skyldig till. I kriminalpolitiken talar Morgan Johansson ofta om borgarnas skuld till polisbrist och oförmåga att stoppa kriminella klan- och gängkulturer. Men S-regeringen har haft åtta år på sig. Och inför tidigare val har samme Johansson lovat att ”knäcka gängen”. Varför sa han så, om han inte trodde att det gick? I verkligheten har det visat sig krävas en betydligt skarpare kriminalpolitik än vad Johansson orkar med, för att åstadkomma förbättring. Istället för att erkänna oförmågan, skyller S på tidigare regering.

Tar aldrig ansvar. Socialdemokraterna agerar som om man är ett oppositionsparti som inte är ansvarig för det som händer – trots åtta år i regeringsställning. Ett exempel är elpriserna. S stängde två kärnkraftsreaktorer i början och slutet av 2020, trots att oppositionen krävde fortsatt drift. Med dessa reaktorer igång hade elpriserna varit 30-40 procent lägre – trots Putin. Ansvaret för höga elpriser i Sverige, som historiskt haft robust och effektivt elsystem, är Socialdemokraternas.

Erkänner aldrig misstag. Just att Socialdemokraterna talar om ”Putinpriser” och försöker skylla höjda priser på omvärlden är ett exempel på att man inte erkänner misstag. Att Sverige har högre pris på bensin och diesel beror inte på andra, utan på Socialdemokraterna. Det är dom som höjt skatterna och infört reduktionsplikt, alltså inblandning av dyra alternativa drivmedel i det vi tankar på macken.

Ygeman och utomnordiska invandrare

Dagens Nyheter 1 augusti 2022.

Gör vad som helst för makten. Utspelet av Anders Ygeman om sammansättningen av boende i förorterna är det senaste exemplet på att S är beredda att offra precis all ståndpunkter för makten. Ygemans utspel är tänkt att låta tufft, att signalera att S vill minska den utomnordiska dominansen i förorterna.

Det kommer inte att leda någonstans, säger riksdagsman Ludvig Aspling (SD) i Riks i inslaget nedan. Av den enkla anledningen att man måste stoppa invandringen till landet först, innan man kan åtgärda problemen i landet.

Aspling pekar också på att talet om ”utomnordiska” invandrare leder fel, eftersom vi vet att det är personer från ett fåtal länder som ställer till stora integrationsproblem: Irak, Somalia, Afghanistan, Syrien och ett par länder till.

Alltså: Ygemans ”tuffa” utspel är ännu en dimridå. Syftet är att försöka lura de väljare som står redo att rösta på Sverigedemokraterna ska tycka att man lika gärna kan rösta på Socialdemokraterna. Ygeman gör utspelet trots att det är den sorts politik Socialdemokraterna i årtionden kallat rasistisk och nazistisk. Men som sagt, S gör allt för makten.

Retoriken betyder ingenting

Men betyder inte det att S har ändrat sig? Nej! Absolut inte. Bakom retoriken finns de gamla socialistiska idéerna kvar. Det är bara att titta på kriminalpolitiken. Morgan Johansson hävdar att han skärpt straffen. Jo, men oftast genom att höja maxpåföljden, den som domstolar ändå aldrig dömer ut. Johansson låter ”tuff”, men det är bara tomma slag i luften för att lura väljarna.

Det väljarna bör gå på när man betygsätter Socialdemokraterna är inte vad de säger nu, utan för det partiet åstadkommit under åtta år vid makten. Hur har tillvaron för dig som väljare blivit?

Som Ronald Reagan frågade i amerikanska presidentvalet 1980: Har du det bättre nu än för fyra år sedan?

Svenska väljare bör fråga sig: Har vi blivit tryggare? Går utvecklingen åt rätt håll?

Om svaret är nej, borde man i demokratisk ordning avsätta S-regeringen och ge oppositionen chansen att visa vad den går för. Inte lyssna på tillrättalagd retorik som ingenting betyder i verkligheten.

*