Nu nås högsta elpriset någonsin i södra Sverige. På måndagen slår elområde 4, de sydligaste delarna av Sverige, nytt prisrekord, och kommer att hamna på 5,77 kronor per kilowattimme.

Elspotpriset stiger. Det står klart att en ny mycket brant uppgång är på väg. Nya elprisrekord är på väg, enligt en expert.

– Låg vindkraftsproduktion, begränsad överföringskapacitet och höga elpriser på kontinenten är några förklaringsfaktorer, säger Christian Holtz, analytiker på energikonsultföretaget Merlin & Metis till Dagens Industri (betalvägg).

Även priset i elområde 3, dvs mellan Göteborg och Stockholm, stiger under måndagen, till nästan 4 kronor per kilowattimme. I norra delarna av landet sjunker priset till ett snittpris på 8,4 öre per kilowattimme.