SVT har satt igång med sina timslånga partiledarutfrågningar. Först ut var centerledaren Annie Lööf. Hon ville inte svara på frågorna, särskilt inte om samarbete med Vänsterpartiet.

Annie Lööf tycks utgå från sitt önsketänkande, inte från hur det är där ute i verkligheten.

Se inslag i Riks: