Återetableringen av nedlagda regementen sker nu för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Västernorrlands nygamla regemente I 21 i Sollefteå tar den här veckan emot de första 40 värnpliktiga på 20 år.

Regementet kommer att ha ansvar för att utbilda två lokalt rekryterade infanteribataljoner, en i Sollefteå och en i Östersund, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Sedan gamla I 21 avvecklades i och med försvarsbeslutet år 2000 har viss militär verksamhet funnits kvar i nedre Norrland genom Försvarsmaktens hundtjänstenhet och 15:e hemvärnsbataljonen i Sollefteå och i Östersund genom Fältjägargruppen och 14:e hemvärnsbataljonen.

Men nu får regionen alltså tillbaka regementet. Det är första gången på 20 år som soldater kommer att utbildas i Sollefteå. Till en början inhyses verksamheten i gamla kaserner men nya lokaler håller på att färdigställas.

– Det känns som en stor dag att vi återigen har soldater som utbildas i Sollefteå, säger Erik Löfgren, kommunikationschef på Västernorrlands regemente I 21 i Sollefteå till Sveriges Radio.