Omkring 160 000 jobb riskerar att försvinna om Cementa tvingas stänga kalkbrytning på Gotland. Varningen kommer från Byggföretagen som ser en rad konsekvenser vid ett produktionsstopp.

Cementa har tillfälligt tillstånd som går ut sista december. Inget datum är fastställt för förhandlingar om nytt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

Ett stopp i cementproduktionen skulle få enorma och långsiktiga konsekvenser enligt rapport från Byggföretagen. 160 000 jobb kan gå förlorade under 2023.

BNP-tapp på 2,6 procent

I slutändan skulle det innebära ett produktionsbortfall i ekonomin på 140 miljarder kronor vilket motsvarar 2,6 procent av Sveriges BNP. Fram till 2030 skulle den negativa produktionseffekten utgöra fyra procent av BNP.

— Utöver de direkta effekterna på byggsektorn får till exempel gruvnäringen svårt att driva gruvor vidare utan cement då man behöver sprutbetong, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen till TT.

— Det här kommer att slå brett över hela landet och vi ser ingen lösning på problemet.

Minskade mängder cement skulle dessutom ge negativa effekter för bostadsmarknaden, dels genom ökade materialkostnader, dels genom vad Byggföretagen menar är en indirekt effekt genom minskad byggtakt och därmed lägre bostadsutbud.