Ett 220 meter högt vindkraftverk i vindkraftsparken i Viksjö rasade på lördagen. Bilder visar hur kraftverket ser ut att ha knäckts på mitten.

Vindkraftverket gick av på mitten och rasade ner i skogen vid lunchtid på lördagen. Området kring det drabbade vindkraftverket är nu avstängt, rapporterar SVT.

Parken invigdes så sent som i juni.

– Det lät som ett åskväder. Och då satt jag ändå inne i huset, säger en person som bor i närheten till Aftonbladet.

Vindkraftparken kommer att hållas stängd i väntan på en haveriutredning. Bolaget som äger parken uppmanar människor att hålla sig borta eftersom olja kan ha läckt ut.

Miljöskadlig vindkraft

Den aktuella anläggningen har haft återkommande miljöproblem och anmälts för brott mot miljöbestämmelserna sex gånger, bland annat har man avverkats träd och dumpat jordmassor i känslig natur.

Miljardprojektet i Viksjö stoppades av länsstyrelsen efter att de gett allvarligt kritik mot miljöarbetet och innebar att bygget försenades.