Det är inte nytt, men fenomenet att män och kvinnor röstar olika tycks stärkas. Sverige får helt olika regeringar om bara män eller bara kvinnor fick rösta i riksdagsvalet. Kvinnlig statsminister tycks stärka uppdelningen.

Förr byggde väljarna sin politiska identitet på vilket yrke man jobbade med och vilken socialgrupp man tillhörde. När riksdagen hade fem partier under de första sju årtiondena med demokrati (1917-1988) var det inte helt fel att generalisera som så här: arbetare på de två röda partierna (reformister eller revolutionärer), bönder/småföretagare på C, lärare/lägre tjänstemän på L och direktörer på M.

Socialdemokratin behöll regeringsmakten genom att med ATP och annan välfärdsutbyggnad börja locka lägre tjänstemän när andelen arbetare minskade som följd av att industrisamhället blev informationssamhälle (på bekostnad av det liberala partiet).

Men yrkesidentiteten är idag inte alls avgörande för partival. Sverigedemokraterna har brutit in starkt i arbetaryrken samtidigt som man har starkt stöd hos småföretagare och till viss del lägre tjänstemän. Det är i de ”finaste” socialgrupperna Sverigedemokraterna som ligger efter. Samtidigt har Centerpartiet i stort sett förlorat sin gamla väljarbas bönderna. Partiet är till antal väljare mer beroende av storstadsväljare.

Kvinnor ny bas för vänstersidan

Det som istället för manliga arbetare är Socialdemokratins maktbas är nu kvinnor i både offentlig sektor och privat. Samma för Vänsterpartiet. Tillsammans har de två röda partierna egen majoritet bland kvinnorna, enligt senaste SVT/Novus-mätningen i juni.

Bland män är Sverigedemokraterna störst och tillsammans med Moderaterna och kristdemokraterna skulle männen ge dessa tre partier en tydlig riksdagsmajoritet på över 54 procent.

Valet i september kan ”mycket väl avgöras vid tiotusentals köksbordsdiskussioner mellan en make med SD-sympatier och en fru som är socialdemokrat”, skriver Viktor Barth-Kron i Expressen.

Varför?

Det är svårbegripligt att män och kvinnor som lever i samma verklighet har så diametralt olika syn på vad som är viktigt.

Män tycks prioritera trygghet på gator och torg, alltså hård brottsbekämpning, medan kvinnor prioriterar trygghet i form av mjuka välfärdstjänster i skola, omsorg och sjukvård. Och här finns en dimension till: kvinnor föredrar i högre grad enhetlig offentlig, politikerstyrd sektor medan män gärna ser mångfald i privata alternativ.

Ibland hävdas det att kvinnor är mindre risktagande och därför i högra grad föredrar status quo framför förändring. Detta även om de gamla lösningarna fungerar allt sämre. Men kvinnor är ju samtidigt mer för fortsatt hög invandring än män. Detta även om invandringen undergräver de gamla lösningarna.

Känslor?

För mig framstår det som att män är mer krassa, ser hur det ser ut och vill göra något åt eländet. Allt medan kvinnor vill vara snälla och goda och då blir man för öppna gränser för människor som söker sig ett bättre liv, även om det leder till en negativ utveckling för samhället som helhet. Man ser till de konkreta människorna, och väljer att blunda för de mer abstrakta konsekvenserna.

Denna spekulation får en viss logik om man översätter ”politiken”, alltså omsorgen om hela samhället, till det som förr handlade om att ansvara för familjen – det som kvinnor alltid hade ansvar för i gamla tider. I familjen kan man inte välja att låta en medlem bära konsekvenserna av fattigdom genom att kasta ut vederbörande. Alla i familjen får istället dela på bördan och gå hungriga.

På ett känslomässigt plan, i den konkreta situationen, är det givetvis moraliskt rätt. Men man kan inte översätta rationaliteten från en enskild situation i ett enskilt hushåll med ett samhälle på 10 miljoner invånare.

Partierna har inte kunnat balansera dessa båda perspektiv på ett begripligt sätt. Partierna som är för begränsningar i syfte att trygga svenska folket framstår som hårda och omänskliga. Partier som i ord och tanke är snälla och goda förstår inte att konsekvensen i praktiken blir motsatsen.

Och här hamnar majoriteten av män och majoriteten av kvinnor på olika sidor.