Är sommaren en tid då svenskar måste komma ihåg att ni har en vithetsskuld? Ja, det menar Yasmine Abdullahi som frågar varför inte svenskar bjuder in invandrare till sina sommarställen.

– Ju äldre jag har blivit och desto fler vita rum jag fått tillträde till, desto mer har jag förstått att det är näst intill heligt att tillbringa tid på lantställen, skriver Yasmine Abdullahi.

– Jag kan räkna på en hand hur många gånger jag har blivit inbjuden till någons torp. De få gånger jag har blivit det, gör ens historia och kulturella arv sig särskilt påmint. Det kanske kan verka banalt, men det är nog svårt för de som har lantställen att förstå hur det känns när allmänna badplatser förvandlas till betalbad, när stängsel sätts upp på allmänna ytor. Förtjänar inte vi samma typ av sinnesro?

– Jag undrar varför inte fler reagerar över klasskillnaderna som visar sig under den svenska sommaren. Vad krävs för att vi ska bli inbjudna?, frågar Yasmine Abdullahi.

I en krönika i Riks replikerar Emmie Mikaelsson på denna debattartikel.