Sverige sackar efter. Landets tillväxten väntas bli den lägsta i hela EU under 2022 och 2023. Hälften mot genomsnittet enligt EU-kommissionens sommarrapport.

Medan EU-snittet för tillväxten ligger på 2,7 respektive 1,5 procent för 2022 och 2023, kommer BNP i Sverige bara att öka med 1,3 procent respektive 0,8 procent.

Svenska folket blir fattigare

Den privata konsumtionen förväntas växa svagare än övriga Europa, heter det i rapporten

Den höga inflationen pressar konsumenter och de stigande räntorna har kylt av bostadsmarknaden. Det gör att riskerna ökar för den sårbara hushållssektorn, menar kommissionen.