På en lång rad punkter kan livet på landsbygden underlättas. Det gäller att flytta makt från Bryssel över skogsbruket, bevara kommunal makt över vindkraftsindustrin, stärka tullen för att stoppa stöldligor till krav på ambulanssjukvård inom rimlig tid.

Med över 30 förslag i ett nytt landsbygdsprogram vill Sverigedemokraterna att det ska löna sig mer att leva, bo och arbeta på landsbygden. Partiet har som mål att vid valet 2026 bli landets största parti utanför storstadsregionerna.

Båtturné på Göta kanal

Partiledaren Jimmie Åkesson, som befinner sig på en båtturné längs Göta kanal, gör i dag ett stopp i Karlsborg där han presenterar ett politiskt program för landsbygden med både gamla och nya förslag.

Allt från sjukvård, polistäthet, vägunderhåll, vindkraft, djurskydd, jakt och fiske till gruvnäring berörs.

Sedan tidigare har partiet föreslagit en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, men nu vill man att den största sänkningen ska gå till företag på landsbygd och glesbygd, rapporterar TT.

Landsbygdsregionerna ska också få behålla mer av de värden de skapar genom att dirigera om statliga intäkter från fastighetsskatten för energi- och industrifastigheter.

Makten åter från Bryssel

En del i programmet ägnas åt att beskriva hur Sverige ska ”återta självbestämmandet från EU”, och föra beslut närmare medborgarna. Bland annat inom skogspolitiken.

Kommuner ska åter kunna säga nej till att ta emot flyktingar till dess att ett asylstopp införts på riksnivå.

Det kommunala vetot mot nya vindkraftverk, eller ”vindindustrianläggningar”, ska bevaras, enligt partiet.

Konkreta krav på ambulanssjukvård

I landsbygdsprogrammet, som tagits fram av SD-ideologen och riksdagsledamoten Mattias Karlsson, framhålls att ett mål behövs för ambulanssjukvården om att kunna nå en patient inom en viss tid, oavsett var i landet personen befinner sig.

De regionala flygplatserna ska bevaras och hastighetsgränsen höjas på landsbygdens vägar. Hastighetsgränsen bör också höjas för epa-traktorer från 30 till 45 kilometer i timmen, skriver SD.

Tullen ska stoppa utländska stöldligor

SD framhåller också tryggheten på landsbygden som en profilfråga och vill se skärpta straff för tillgreppsbrott och kriminalisera utförsel av stöldgods. Tullen ska få ökade befogenheter och beväpning.

En specifik brottsrubricering för jaktsabotage bör införas och vandalisering och våld mot bönder, jägare och djuruppfödare bör bestraffas hårdare än i dag.

När det gäller djurägare vill partiet se en så kallad djurvälfärdsersättning som kompenserar bönder för merkostnader för djurskyddsregler.

Sverigedemokraterna anser att tillståndsprocessen kring att starta gruvor är för krånglig. Företag som sökt tillstånd för en gruva ska inte behöva göra om hela processen för att en enskild del förändras och därför bör så kallade ändringstillstånd göras till huvudregel.

Jakt- och fiske

Samtidigt kommenterar partiet rennäringen i sitt program och vill se en översyn av rennäringslagen som idag innebär en hämsko för landsbygdsutvecklingen i stora delar av Norrland. Rätten till jakt- och fiske i fjällen borde omfatta fler.

Sverigedemokraterna vill också kraftigt minska vargstammen till 170 individer och sänka tröskeln för skyddsjakt så att tillstånd kan erhållas redan efter första vargangreppet. Partiet vill även se ett tak för vargstammen.