”Jag har ingen aning”, säger chef för besiktningsstationer. Trots att elbilarna snabbt blir fler vet inte bilbesiktningen hur de ska kontrollera om elbilarna är säkra att köra på vägarna.

Antalet elbilar har på senaste åren ökat kraftigt i Sverige och är nu över 160.000, jämfört med bara 20.000 i januari 2019.

En elbil ska genomgå kontrollbesiktning precis som andra fordon – men trots att försäljningen av laddbara fordon ökar snabbt så finns inga särskilda kontrollpunkter för elbilar. Komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddningsutrustning kontrolleras alltså inte för eventuella fel.

Besiktningsbranschen menar att det saknas instruktioner som talar om vad som ska kontrolleras och hur det ska utföras på elbilar, rapporterar Sveriges Radio.

Därför sker inga särskilda kontroller idag av varken batterier eller ny teknik vid bilbesiktningen.

– Sverige släpar efter, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen till Dagens Industri.

Många länder har sedan lång tid tillbaka infört särskilda kontrollpunkter, men i Sverige har fortfarande ingenting hänt, skriver branchen.

Svåra bränder i elbilar

Denna brist på kontroll av elbilar gäller även om Myndigheten för samhällsskydd, MSB, har uppmärksammat riskerna med bränder i el- och hybridfordon. Sådana bränder är svåra att släcka och röken från elbilsbränder är mycket giftiga.

Politikernas favoritleksak

KOMMENTAR. Skälet till att inga rimliga regler gäller för elbilar kanske beror på att elbilar länge varit politikernas favorit. Genom att förespråka elbil har man kunnat hävda att man är ”grön” och ”klimataktivist”. Då vill man inte införa regler som hämmar ökningen av registrerade elbilar. Detta även om det försämrar trafiksäkerheten.