Regeringen måste agera för ett omedelbart förbud mot storskaligt industrifiske i Östersjön. Utfiskningen är ett stort hot mot havsmiljön och de lokala, svenska yrkesfiskarna.

Miljöpartiets språkrör skriver i debattartikel att man vill ”införa ett omedelbart fiskestopp för alla industritrålare på svenska vatten. Inga dispenser ska ges.” Partiet vill se ett snabbt stopp inför den kommande vintersäsongen då en stor del av fisket pågår. ”Annars riskerar bestånden att kollapsa och hela ekosystemet förändras så att djur, växter och havsmiljön aldrig har en chans att komma tillbaka.”

Tyvärr innebär den överdrivna klimatalarmismen att konkreta hot mot vår närmiljö och natur tappar i trovärdighet. Miljöpolitiken har ett starkt drag av ”vargen kommer”-syndrom. Allt är ”akut” och undergången är alltid nära. Klart att folk tappar tilltron till den sortens osunda retorik. Här bär Miljöpartiet en stor skuld.

Och det är anmärkningsvärt att två politiker vars parti suttit sju år i regeringen, och varav en var miljöminister tills för några månader sedan, nu riktar krav på åtgärder. Varför gjorde man inget när man hade den högsta makten?

Stoppa rovdriften

Grafik: Mitt i Stockholm.

Men. Denna tafflighet förringar inte sakfrågan. Östersjön är utsatt. Rovdriften utgörs främst av industriellt fisk av strömming och skarpsill som blir till fiskmjöl som används som djurfoder, det vill säga inte som livsmedel. Det sker med stora fiskefartyg från många EU-länder (något som Samtiden tagit upp tidigare, Stoppa dammsugningen av Östersjön och Stortrålare tömmer Östersjön och Konservativt ansvar att rädda Östersjön).

Åratal ”av ohållbar havspolitik och ett illa reglerat industrifiske har satt oss i en akut situationen”, skriver MP-språkrören. Och de har rätt: ansvarslösheten är allvarlig.

Rädda vår närmiljö

Vi – alltså både konservativa och miljöaktivister – borde kunna enas om att skydda vår närmiljö och där är Östersjön en viktig del som erbjuder världsunik natur som svenska folket älskar. 

När det gäller fisket har EU stor makt, och det är ofta politisk strid om kvoter och tillstånd att fiska i olika vatten. Här har Sverige – som vanligt – varit fega, svaga och inkompetenta förhandlare. MP har rätt att regeringen måste höja rösten och förmå ministerrådet att återinföra det förbud mot industrifiske som faktiskt funnits i Östersjön.

Detta borde vara en högt prioriterad uppgift för en ny miljöminister i en ny icke-socialistisk regering efter riksdagsvalet i september.