När Jimmie Åkesson håller tal i Almedalen börjar han med ”Det var en gång…” sittandes i en fåtölj. Han syftade på Magdalena Anderssons brutala hantering av Sverige, men att hon nu vill framstå som den som plötsligt vill vända på varje sten.

Det Åkesson reagerar på är att Socialdemokratin NU vill lägga fram förslag på att lösa de problem man haft makt att åtgärda i åtta år. Han menar att S istället ska ställas till ansvar för alla de problem som landet lider av.

Konkreta exempel

Åkesson tar upp ekonomiska aspekter som högre mat-, el- och bränslepriser, men huvuddelen av talet handlar om brott och straff. Han vänder på några stenar åt Magdalena Andersson och konkretiserar vad en röst på Sverigedemokraterna betyder.

  • Omedelbar folkräkning
  • Fängelseplatser utomlands
  • Slopad mängdrabatt när domstolar dömer ut straff
  • Avskaffad sekretess mellan myndigheter
  • Betald polisutbildning

Det är åtgärder som en ny regering snabbt skulle kunna genomföras för att vända utvecklingen mot mer otrygghet och ökad brottslighet.

Även om Åkesson inte sa det, är det intressant att tre av åtgärderna skulle vara ekonomiskt lönsamma för staten. Med folkräkning och avskaffad sekretess kan många miljarder sparas på att stoppa bidragsfusk. Men fängelseplatser utomlands kan kostnaderna för inlåsningen bli betydligt lägre.

Betald polisutbildning – istället för att sänka kompetenskraven – kostar pengar men ger ju bättre poliser. Slopad mängdrabatt betyder längre straff för dömda, som kostar mer. Men eftersom svenska fängelseplatser kostar tre gånger mer än i Österrike eller Frankrike borde Kriminalvården kunna skapa tre gånger så många platser för samma budget.

Moralisk dimension

Att vara konkret är smart. Men att också ta upp moraliska aspekter är ännu smartare.

– Vill vi se till at alla dom som gör sin plikt också ges möjlighet att hävda sin rätt? Och omvänt, att de som kräver sin rätt också först har sett till att hävda sin rätt?

Detta med skyldigheter för den som bor och lever i Sverige har partierna alldeles för länge talat tyst om. Men om vi ska vända utvecklingen måste detta sägas från ledande politiker och det måste ageras utefter detta krav.

Det är när Åkesson tar upp detta som han också kan inkludera alla de hundratusentals skötsamma, strävsamma och hederliga invandrarna – ”för det handlar inte om vilken hudfärg du har eller var du är född”. Kort och gott: det handlar om assimilering till gammal svensk arbetsmoral – en assimilering som gäller alla, också svenskar som glömt att man har skyldigheter mot samhället.

Vem ska vara rädd?

Åkesson spetsar till sitt budskap. Det gör det tydligt vad han prioriterar. Han svara på en hälsning från Omar i Järva norr om Stockholm som är orolig för sina barn:

– Du sa att du drömmer om ett samhälle där det är de kriminella som måste gömma sig, inte de laglydiga och hårt arbetande människorna som bara försöker göra rätt för sig. Omar, vi ser dig och hör dig. Vi kommer att göra allt för att det du drömmer om ska bli verklighet.

Åkesson vill se ett samhälle där de laglydiga inte ska behöva vara rädda.

– I ett Sverige som mår bra, där är det de kriminella som är rädda, konstaterar han.

Han ser alltså mörkt på utvecklingen men ser hoppfullt på möjligheterna att göra landet bra igen, om svenska folket väljer en ny regering.

*

Se inslag i Riks där Åkessons tal kommenteras:

Se talet hos SVTplay.