Shinzo Abe (1954-2022) var en av landets mest framgångsrika premiärministrar efter andra världskriget. Med sin konservativa agenda återupplivade han ekonomin och stärkte Japan militärt för att kunna möta Kinas ökande maktanspråk i Asien och världen.

Abe utsattes för ett attentat under ett kampanjtal på fredagen (japansk tid) då han blev skjuten bakifrån. Försöken att rädda hans liv har misslyckats. Beskedet om hans död har nu kommit.

Shinzo Abe är Japans längst sittande premiärminister. Han genomförde en konservativ politik, kallad ”Abenomics”, för att lyfta landet ur deflation samtidigt som han stärkte Japans militär i syfte att motverka Kinas växande inflytande.

Första perioden som premiärminister blev kort

Han tillträdde första gången 2006 som Japans yngste premiärminister sedan andra världskriget. Han avgick dock efter bara ett år.

”Det som oroar mig mest nu är att på grund av min avgång kommer de konservativa ideal som Abe-administrationen lyfte att blekna”, skrev han då i tidningen Bungei Shunju. ”Från och med nu vill jag hänge mig i rollen som en lagstiftare för att få sann konservatism att slå rot i Japan.”

Fem år efter avgången ledde Abe sitt konservativa liberala demokratiska parti (LDP) tillbaka till makten.

Andra perioden blev långvarig

Han ”sveptes tillbaka för en i Japan sällsynt andra period som premiärminister 2012”, skriver Reuters. Han lovade att återuppliva den stagnerande ekonomin, avsluta de pacifistiska reglerna som infördes efter andra världskriget och återställa traditionella värderingar .

Abe blev Japans längst tjänstgörande premiärminister i november 2019, men sommaren 2020 hade det offentliga stödet urholkats på grund av missnöje med covidpandemin samt en skandaler med hans tidigare justitieminister.

Vid covidutbrottet var Abe långsam med att stänga Japans gränser och införa ett undantagstillstånd, något som han fick hård kritik för. Ändå låg Japans dödlighet långt under den i många andra utvecklade länder, summerar Reuters.

Stärkte försvaret

Abe ökade försvarsutgifterna och utvecklade samarbetet med andra asiatiska länder för att motverka Kina. Han drev igenom lagar för att låta Japan utöva rätten till ”kollektivt självförsvar”, eller militärt bistå en allierad under attack.

Att revidera den pacifistiska konstitutionen förblev en högsta prioritet för Abe, ett omtvistat mål eftersom många japaner sett pacifismen som skäl för landets fredliga utveckling efter andra världskriget. Men Kinas allt större anspråk har förändrat situationen.

Abes underliggande agenda var att undkomma vad han kallade efterkrigsregimen, ett arv från amerikansk ockupation som konservativa hävdar berövade Japan nationell stolthet. Att reformera utbildningssystemet för att återställa traditionella seder var ett annat av hans mål, skriver Reuters.