I dag måste en varg ha gjort flera dokumenterade angrepp på hundar, får och annan boskap innan skyddsjakt tillåts. Men nu kan det komma att bli enklare att jaga varg, sedan regeringen begärt lägre skyddsklassning av varg hos EU i Bryssel.

Det är tidningen Svensk jakt som rapporterar att S-regeringen till slut tar hänsyn till landsbygdens intressen och kör över djurrättsaktivisterna i storstan. Regeringen ber EU i Bryssel om att varg i Sverige ska flyttas från bilaga 4 till bilaga 5 under art- och habitatdirektivet. Det betyder att det blir enklare att jaga varg.

Säsongsjakt på varg

I andra EU-länder är vargen redan placerad i bilaga 5. Det innebär att vargen kan förvaltas med normal säsongsjakt om det inte hotar viltstammen, skriver Smålandsposten.

Syfte med att inte lika hårt skydda vargen är att minska konflikter mellan människor och varg, exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och påverkan på tamdjurshållning är påtaglig.

Men landsbygdsministern vill hävda att skyddet av varg ändå ska vara fortsatt stark.

– Om varg listas i bilaga 5 innebär det fortfarande att vargen är skyddad och måste bibehålla gynnsam bevarandestatus, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) till Svensk Jakt.

Byråkratiskt krångel hindrar vargjakt

Det är i nuläget mycket svårt att få tillstånd att jaga varg. Idag krävs underlag och gedigna undersökningar för att man skall tillåtas frångå skyddet av individuella vargar. Ofta överklagas beslut om skyddsjakt av aktivister för att göra beslutsprocessen så lång som möjligt. Det innebär att jakten ofta inte kan bli av eftersom tidsperioden som beslutats för jakten löper ut innan domstol hanterat aktivisternas överklagande.

Framgång för jägarna

Konkret innebär en flytt av vargen från bilaga 4 till 5 att det blir det betydligt enklare att förvalta vargen genom jakt. Eftersom den i dag ligger i bilaga 4 (strikt skyddad) måste myndigheterna på flera sätt motivera varför vargen ska jagas. Men om vargen i stället hamnar i bilaga 5 räcker det i stort med att visa att stammen inte hotas av jakten. Detta enligt Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Besked att regeringen ger upp sin dogmatiska syn på varg välkomnas av Svenska Jägareförbundet, som i många år arbetat för förenkla jakt på varg.

– Vi är mycket glada över att politiker från många partier har insett det orimliga i dagens situation och nu är villiga att vidta åtgärder, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson till tidningen Svensk jakt.