Nu planerar Svenska kraftnät för strömavbrott i bostäder och företag i vinter. Planerna kan aktiveras vid akut effektbrist i elnätet, något som beror på att kärnkraft avvecklats och vindkraft inte kan ge stabilitet i nätet. S, MP, C och V har offrat driftsäkerheten för svenska hushåll på miljöutopismens altare.

För inte så länge sedan röstade riksdagen om att inte stänga ner kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Förslaget kom från Sverigedemokraterna och fick stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det var första gången de tre partierna röstade för ett SD-förslag i riksdagen.

Men förslaget röstades ned av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Dessa båda reaktorer har varit stängda sedan 1 januari 2021.

Måste planera för systematiska strömavbrott

Nu finns risk att det blir akut effektbrist i elnätet. Därför måste staten planera för att göra hushåll och företag strömlösa vissa tider, rapporterar Ny teknik.

Svenska kraftnät tar fram planer för hur man ska agera i samband med vissa kritiska situationer, som exempelvis akut effektbrist i elnätet. När efterfrågan överstiger tillgången till el så kommer de regionala elbolagen att förvarnas om att aktivera planer för så kallad styrel. Vid sådana tillfällen kommer elnätsbolagen först att koppla bort icke samhällsviktiga funktioner. Det framgår av rapporten ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden” från Svenska kraftnät. 

– Vi har aldrig tidigare kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, till Sydsvenskan.

Det hade inte behövts någon sådan planering om de sex fullt fungerande reaktorer som stängts hade fått fortsätta gå deras fulla livslängd.

Statens strateg tycker det inte gör så mycket att hushåll förlorar elen

Med den energipolitik som regeringen genomför är risken stor att svenska folket får uppleva u-landsproblem, som att man vet inte när man har el i vägguttagen.

Att statliga aktörer anpassar sig och intar en mentalitet där strömavbrott blir det normala framgår av chefsstrategens bagatellisering av att nationen Sverige inte kan försörja sin befolkning och näringsliv med el längre.

– Det ligger egentligen ingen större dramatik i att enskilda hushåll kopplas bort från elnätet någon timme till följd av effektbrist. Det sker ju elavbrott varje år på vissa platser i landet till följd av fel i lokalnätet. Det brukar vara ett överkomligt problem, säger Niclas Damsgaard till Sydsvenskan.

Snacka om att ha sänkt ambitionerna för Sverige!

Socialdemokratins ambition motsatsen till förr

Från att i mitten av 1900-talet ha haft stora ambitioner om att bygga ett tryggt, säkert och välståndsskapande samhälle har Socialdemokraterna, deras regering och myndigheter bytt till en mentalitet av att det inget gör något om elen försvinner för folk i deras bostäder eller från företag och verksamheter. En fortgående försämring och avveckling av det ordnade samhället tycks man se som oundvikligt.

Störst risk för strömavbrott kommer att finnas i Skåne. Att norra Sverige skulle drabbas av samma sak bedöms i nuläget som osannolikt. 

Tillfälliga planerade strömavbrott för elabonnenter kallas roterande nedstängning.  

– I vanliga fall är risken för bortkopplingar försvinnande liten. Det görs 0,99 timmar per år. Men i dagens ansträngda situation kan vi komma att laborera med helt andra siffror. Det är helt och hållet beroende av höstens gasleveranser till Tyskland, säger Niclas Damsgaard till Sydsvenskan.

Och varför är Tyskland så beroende av gas? Därför att man stängt ner tiotals fungerande kärnkraftverk. Också i Tyskland var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som påbörjade avvvecklingen, men sedan fortsatte Angela Merkel och de borgerliga regeringarna i Tyskland samma avindustrialiserande ”miljöpolitik”. Nu planerar Tyskland att elda brunkol i allt större omfattning för att slippa elavbrott.

Få saker tycks skapa så mycket ökade utsläpp som en socialistisk miljöpolitik.

*

Se mer: Ny teknik i Omröstning i riksdagen