Antalet nya uppehållstillstånd i Sverige har aldrig någonsin varit så många som under första halvåret 2022. Över 86.000 beviljade uppehållstillstånd.

I inslag i Riks går Denice Westerberg och jag igenom statistiken de senaste 12 åren. Om hur många som beviljats uppehållstillstånd det första halvåret och jämfört med nu denna vår.

De har aldrig varit så många som nu. Invandringen ökar kraftigt till Sverige.

Arbetskraft istället för asyl

S-regeringen brukar ju hävda att antalet asylsökande minskat sedan 2015. Det är visserligen sant, men andra kategorier ökar. Dels har vi ukrainare som kommit på massflyktingdirektivet, cirka 36.000 personer.

Men av de 50.000 övriga har andelen arbetskraftsinvandrare ökat stort och kommer att vara fler än någonsin tidigare om trenden fortsätter. Av någon outgrundlig anledning kommer arbetskraften från samma länder som förut var framträdande när det gäller asylsökande – Syrien, Irak, Iran och Afghanistan.

Skälet är att det är svårare att få asyl, medan Sverige fortsatt tillhör världens mest ”generösa” när det gäller arbetskraftsinvandring. Man behöver visa att man kan tjäna 13.000 kr i månaden så får man av Migrationsverket uppehållstillstånd. Och då får man ta hit hela familjen. Och familjen får omedelbart rätt till alla bidragssystem.

Se inslaget i Riks:

Det är veckomagasinet Fokus som tagit fram uppgifterna för första halvåret 2022 (betalvägg).