Socialdemokraterna hävdar nu att de satsar mest på pensionärerna. Det är fel. Oppositionen lägger störst budgetmedel till pensionärerna, även om det börjar utbetalas i januari istället för i augusti.

KOMMENTAR. Budgetdebatten i riksdagen har satt ljuset på pensionerna. I ett sent skede gjorde S upp med C om en kompromiss, så sent att det inte hann beredas i finansutskottet. Det har stökat till det.

Men i grunden är det fortsatt så att oppositionspartierna M, SD, KD och L ger mest till pensionärerna. Utöver att höja nivån för de med lägst pension – det S, C, V och MP också gör – får alla som arbetat ett helt liv också höjd pension med oppositionens förslag. Detta enligt principen: Det ska löna sig att arbeta.

Oppositionen satsar 15 miljarder kr som helårseffekt, medan S och stödpartierna V, C och MP lägger 10 miljarder kr. S vill visserligen betala ut höjd pension i år – innan valdagen. Men den som har pension vill nog ha pension också nästa år. Då är det ingen tvekan om vems förslag som är mest fördelaktig.

Kluddlapp för miljarder

Sedan har det varit brösttoner från vänsterpartierna om hur fruktansvärt det är att deras kluddlapp till kompromiss inte anses vara ett förslag som genomgått riksdagsordningens beredningskrav. Titta på hur S, C, V och MP bedriver politik med miljarder av skattemedel:

Förslag från S, C, V, MP i finansutskottet.

Det är skrämmande hur nonchalant dessa vänsterpartier hanterar riksdagen. Man struntar i kravet på seriös beredning innan omröstning om förslag kan ske, för att istället vilja regera med kluddlappar.

Här framgår tydligt att Socialdemokraterna bara lägger pengar för 2022. Man ser inte längre än till valdagen. Gissa varför.

*

Se min och Denice Westerbergs analys i Riks om budgeten: